WWW.båtråd.no er web-adressen til firmaet Skudenes Seil & Motor

 

Vi driver med rådgiving, tilstandskontroll og leveranseoppdrag.

Fima-adressen er :    Skudenes Seil & Motor

                                Vardenveien 5

                                4280 Skudeneshavn

Telefon                 :  + ( 47 )  52 82 0172    

Telefon mobil        :  + ( 47 ) 90 10 15 37

E-mail                   :  baatraad@online.no 

 

Innehaver Geir H.Simonsen  har arbeidet i bransjen siden 1982.

Har arbeidet med salg av båter, motorer og utstyr. Er teknisk utdannet med flere fagbrev, og arbeider i Nordsjøen 

som hydrauliker, mekaniker og motormann. Også erfaring med rådgiving i rettslige problemer ved båtkjøp.

Er innehaver av FRITIDSBÅTSKIPPER-SERTIFIKAT, og har hatt mange leveranseoppdrag langs kysten.

                       

Innehaver              : Geir H.Simonsen

Telefon privat        : + ( 47 ) 52 82 95 95

E-mail privat         : geir.h.simonsen@online.no

 

 

 

 

 

hovedside